lunes, 29 de septiembre de 2014

Torneo "Copa Centenario de Perú Chatan Chojinkai" - Resultados

El domingo 28/09/14 se realizó el Torneo Copa Centenario de Perú Chatan Chojinkai. A continuación instantáneas y resultados.Ceremonia ProtocolarPremio a: Takeo Matayoshi, Yasaki Tsukazan y Setsuko Tsukazan por su destacada labor a favor de Chatan Chojinkai.


Sorteo:


Premiación


Tercer Puesto: OKINAWA 14 
Integrantes: Agustin Nishimura, Sadao Higa, Sabina Matsufuji, Hiro Okuma y Hisao Makiya.


Tercer Puesto: CHATAN E
Integrantes: Nelly Matayoshi, Shigueko Yamauchi, Takeo Matayoshi, Shotaro Harada, José Nakandakari, Arturo Minami y Manuel Tsukazan.


Sub Campeón: OKINAWA 7
Integrantes:Flor Suguiyama, Chieko Kiyan, Yoneko Gakiya, Kimi Shimabukuro y Sumiko Ginoza.


Campeón: CHATAN A
Integrantes: Hiko Nakasone, Paulo Tsukazan, Julio Nakayama, Luis Sakugawa, Yoshi Tsukazan y Mitsu Tsukazan
Fotos: Julio Nakayama

Mas Fotos


No hay comentarios.:

Publicar un comentario