lunes, 22 de septiembre de 2014

Torneo Metropolitano - Premiación

A continuación la premiación del Tonero Clausura:

Tercera Categoría


Tercer Puesto: AELU 22
Integrantes: Julia Kaneku, Hisao Makiya, Enrique Asato, Fumi Yagui, Nelly Kina y Jorge Chinen


Segundo Puesto: AELU 21
Integrantes: Teruko Yagui, Fumi Yagui, Luisa Matsumoto, Enobi Tsuneko, Setsuko Yagui y César Ishiki.


Primer Puesto: AELU 2
Integrantes: Paulo Tsukazan, Jessica Hamamoto, Julio Nakayama, Pamela Nagahama, Yuri Tsukazan y Mitsu Tsukazan.Segunda Categoría


Tercer Puesto: AELU 9
Inregrantes: Toshio Nakasone, Felix Higa, Oshiro Victor, Augusto Nakasone, Carlos Huruiti y Juan Ganiku


Segundo Puesto: AELU 18
Inregrantes: Julia Afuso, Ayako Morikone, Noriko Tagami, Sachiko Oshiro, Rosa Inamine, Akemi Tsukeran y Harumi Asato


Primer Puesto: AELU 9
Inregrantes: Ricardo Ishida, Martha Gonzales, Kio Shimabukuro, Santiago Sakugawa, Hideko Tamashiro y Mitsuko Matsuda

Primera Categoría


Tercer Puesto: Okinawa D
Inregrantes: Christian Gonzales, Ricardo Taira, William Nakahodo, Isabel Heshiki, Teresa Morikone, Fernando Sakihara y Alejandro Kohatsu.


Segundo Puesto: AELU 4
Inregrantes: Martha Yagui, Yoshi Tsukazan, Luis Nakamatsu, Michinori Wakabayashi, Diego Ochoa y Luis Sakugawa


Primer Puesto: San Agustin C
Inregrantes: Nori Barroso, Luis Matayoshi, Hector Higa, Alejandro Chinen, Guillermo Shimabukuro, Ricardo Higa y Hiko Nakasone


Fotos: Humberto Tsukazan y Julio Nakayama

Mas fotosNo hay comentarios.:

Publicar un comentario